TASARIM

CAD

Kalıp tasarımları CAD-CAM bölümüne gelen müşteri dataları ile
başlar. Öncelikle dataların kalıp yapımına uygunluğu kontrol
edilir ve bu konuda müşteri bilgilendirilir.

Ardından ise firmamızda bulunan modelleme programları
kullanılarak kalıp modellenmeye başlar. Kalıp tasarımı
esnasında birçok defa tasarım gözden geçirmeleri yapılır.

CAM

Müşteri onayının ardından kalıp tasarımı CAM bölümüne
aktarılır. CAM tasarım programı CAM bölümünde yer alan
tasarımcılar ile PowerMill ve HyperMill programları kullanılarak
yapılmaktadır.

Kullandığımız Programlar